LIIAN NOPEA MENOJEN KASVU ON TAMPEREEN TALOUDEN ONGELMA

Vaikka valtionosuuksien ja verotulojen kehitys ei ole ollut toivottavaa, Tampereen talouden suurin ongelma on se, että organisaatiolla ei ole kykyä taittaa menojen liian nopeaa kasvua. Kasvu osataan selittää monin tavoin, mutta selittely ei poista ongelmaa. 2017 tilinpäätöksen jälkeen nettomenot ovat kolmessa vuodessa kasvamassa yli 146 miljoonaa euroa eli keskimäärin yli neljä prosenttia joka vuosi. Samaan aikaan väestönkasvu on alle 1,5 prosenttia vuodessa. Hyvinvointipalveluiden osuus nettomenojen kasvusta Lue lisää…

SOKEANA KÄVELY ON SILMIÄ AVAAVAA

Vuosi 2020 on Tampereella tasa-arvon teemavuosi. Tasa-arvolain tarkoitus on estää sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Ehkä juuri siksi tasa-arvo mielletään usein kamppailuksi naisten asemasta suhteessa miehiin, vaikka kyse on kaikkien ihmisten yhtäläisestä arvosta yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä. Toimiessani Kosovossa kriisinhallintatehtävissä operaation keskeinen tehtävä oli taata kaikille liikkumisen vapaus, joka on valtaosalle suomalaisista itsestään selvää – ei kuitenkaan kaikille. Keskustelut vammaisneuvostossa sekä näkövammaisten järjestämät esteettömyyskävelyt Lue lisää…

OLLAAN SIINÄ PISTEESSÄ ETTÄ SELKÄ EI ENÄÄ KESTÄ

Nykyinen elämäntapani aiheuttaa selkävaivoja ja on sen luonteinen, että hoitavalle liikunnalle löytyvä aika on rajallinen. Usein olen päättänyt päivällä, että kun pääsen kotiin, käyn lenkillä tai kuntosalilla. Monesti olen jättänyt menemättä. En pidä yhteiskunnasta, jossa yksilöllä ei ole vastuuta edes omasta terveydestään. Ymmärrän kyllä tilanteet, joissa itse ei voi asiaan vaikuttaa. Yritän joka tapauksessa omalta osaltani olla edes yrittävinäni. Muun muassa siksi pakotin itseni tänään, vapaapäivänä, Lue lisää…

EN OLE HALVENTANUT INFRAN HENKILÖSTÖÄ

Veijo Rannisto, Markku Kivistö ja Timo Hannula kirjoittivat Aamulehdessä (29.6.) minun halventavan Tampereen Infra liikelaitoksen henkilöstöä. Kirjoittajat eivät yksilöi halventamistapaa, mikä on ymmärrettävää, sillä halventamista ei ole tapahtunut. Tampereen kaupungin organisaatio on olemassa kaupunkilaisia eikä itseään varten. Siksi kaikki uudistukset on tehtävä kuntalaisten etu edellä. Infra ei ole, eikä sen tule olla, irrallinen saareke kaupunkiorganisaatiossa. Toimin puheenjohtajana ohjausryhmässä, jonka tehtävänä oli selvittää, missä tulevan infrayhtiön ja Lue lisää…

ÄLKÄÄ NY LOUKKAANTUKO!

Kävelin viime lauantaina muina miehinä Koivistonkylän Prismaan. Sisäänkäynnin vieressä on pieni karuselli, jonka hevosilla ratsasti kaksi arviolta 3- ja 4-vuotiasta talvihaalareihin puettua tenavaa. – Hei, kaljupää! Huutaja oli mitä ilmeisimmin poika. Pysähdyin hymyillen ja päätin antaa samalla mitalla takaisin: ”Moi! Mitä likat?”  – Mikt tulla on tollanen kalju?– Kun ikää tulee, voi käydä niin, ettei tukka enää kasva päälaelle. Ja loput olen leikannut pois.– On sulle Lue lisää…

PYSÄKÖINTI YDINKESKUSTASSA MAKSAA LASILLISEN LIMSAA

Pitkällä tähtäimellä Tampereen on tarkoitus olla hiilineutraali. Lyhyemmällä tähtäimellä tavoitteena on saada talous tasapainoon, pitää asumisen hinta kohtuullisena ja kasvattaa joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn osuutta kaikesta liikkumisesta. Yhtä kaikki, ydinkeskusta on oltava saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla.  Tähän kokonaisuuteen liittyvät ensi tiistaina yhdyskuntalautakunnassa päätettävät muutokset pysäköintinormiin ja -maksuihin. Pysäköintinormia ollaan lieventämässä niin, että asuntoyhteisöiltä ei edellytetä niin paljon autopaikkarakentamista kuin nykyään ja maksullisen pysäköinnin hintaa ollaan korottamassa. Liikenteen päästöjen Lue lisää…

ARVOKASTA PUUHAA

Olen toiminut johtamistehtävissä upseerina, yrittäjänä, toimihenkilönä, apulaispormestarina sekä poliittisten yhdistysten ja urheiluseuran puheenjohtajana. Olen istunut lukuisissa strategiapalavereissa, joissa on pohdittu organisaation visiota, missiota ja arvoja. Jokaisella yksilöllä on henkilökohtainen arvomaailma, joka viime kädessä ohjaa hänen toimintaansa. Karkeasti ottaen voi sanoa, että mielipiteen muuttuvat, mutta arvot pysyvät. Jokaisella yksilöllä on henkilökohtainen arvomaailma, mutta organisaatiossa toimiessaan hänen tulee toimia organisaation arvojen mukaisesti. Organisaation arvokeskustelun tulee olla laajaa, mutta Lue lisää…

VANHAN TAVARA-ASEMAN SIIRROSSA ON JÄRKEÄ

Tampereen talouden tasapainottamissuunnitelmista käyty keskustelu on nostanut vanhan tavara-aseman yllättävään roolin. On vaadittu, että se pitäisi siirtämisen sijaan purkaa ja käyttää säästyneet rahat talouden tasapainottamiseen. Molemmat vaatimukset ovat kohtuuttomia. Ensinnäkin suojellun rakennuksen purkaminen on lainvastaista. Purku edellyttäisi vähintään kansalaistottelemattomuutta, ja kaupungille pyritään rekrytoimaan lainkuuliaisia työntekijöitä. Toiseksi kertaluonteisilla tuloilla ei tule paikata käyttötalouden säännöllisiä menoja. Viime valtuustokaudella hyväksyttiin kaava, jossa tavara-asema suojeltiin nykyisen Morkun paikalle. Kaavan mukaan Lue lisää…

VOIHAN P

Uber palaa Suomeen, ratikka valmistuu, yhteiskäyttöautot lisääntyvät, autonomiset ajoneuvot otetaan käyttöön… Mikä on pysäköintipaikkojen tarve Tampereen keskustassa 2030, noin kymmen vuoden kuluttua? Valtuusto hyväksyi pysäköintipolitiikan linjaukset kaksi vuotta sitten. Niiden mukaan keskustassa pitää rakentaa yksi autopaikka 150 asuntokerrosneliötä kohti. Mitoitusnormia on huojennettu muun muassa opiskelija-asumisen osalta niin, että vaatimus on 1 paikka per 250 kerrosneliötä. Tehostetussa palveluasumisessa se on 1/450. Yhdyskuntalautakunta päätti toukokuussa, että taloyhtiö voi Lue lisää…

NYSSE MUUTTUU

Oletko valmis? Liikenne mullistuu, mutta on mahdotonta sanoa miten. Tampereella raitiotie muodostaa julkisen liikenteen selkärangan jo neljän vuoden kuluttua ja seudulla ehkä parissa vuosikymmenessä. Loppu lieneekin arvailua. Tampere kasvaa vauhdilla. Aiemmin haaveiltiin omakotitalosta, farmariautosta ja kultaisesta noutajasta. Suunta oli ympäristökuntiin. Nyt halutaan kaupunkiin, palveluiden ääreen ja yhä useampi nuori ei aja edes ajokorttia. Kasvu lisää liikennettä. Joukkoliikennejärjestelmän on oltava sellainen, että sen käyttö houkuttelee. Kulkutavan valinnassa Lue lisää…