Jos keskustapuolueesta tulee vaaleissa suurin puolue, kuten ilmeiseltä näyttää, toteutuu kuntauudistus keittiön kautta sote-uudistus edellä. Puolue on pitkään ajanut ns. maakuntamallin käyttöönottoa uudeksi tavaksi järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut.

Perustuslakivaliokunta on lausunnoissaan edellyttänyt kansanvaltaisuuden toteutumista riippumatta siitä, millainen uudesta sote-mallista tulee. Kun sosiaali- ja terveyspalvelut toteutetaan maakuntamallilla, kansanvaltaisuus taataan vaaleilla valittavalla maakuntavaltuustolla. On ensiarvoisen tärkeää, että palveluiden tilaaja (järjestäjä) maksaa syntyvät kustannukset. Yksityiselämässäkään ei pitkällä tähtäimellä toimi rahankäyttömalli, jossa itse voi vapaasti tuottaa tai tilata palveluita ja lähettää niistä laskun naapurille.

Jotta ”tilaaja maksaa” -periaate toteutuisi, myönnetään maakuntavaltuustolle verotusoikeus. Samalla kuntien budjeteista leikataan yli 50 %. Tämän jälkeen perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen järjestämisvastuun siirtäminen maakuntavaltuustolle on lasten leikkiä. Kun maankäytön suunnittelun suuret linjat päätetään jo nyt maakuntatasolla, on kuntauudistus huomaamatta toteutunut maakunnan kokoisina kuntina. Yhdenvertaisuus kyllä paranee, mutta väitän, että palvelutaso monessa tapauksessa laskee ja hinnat nousevat.

Sotekunta-uudistuksen jälkeen nykyiset kunnat voivat keskittyä teiden auraamiseen ja jääkiekkokenttien jäädyttämiseen – mikäli talvi vielä tulee.