Minulle tärkeitä asioita, joita painotan päätöksiä tehdessäni, ovat:
1.) turvallisuus
2.) sivistys ja kasvatus
3.) reipas yrittäminen.

1.) Turvallisuus

Turvallisuus on suomalaisten tärkein oikeus, eikä siitä saa tinkiä missään olosuhteissa. Kokonaisvaltainen turvallisuus alkaa kodista. Vastuullinen kasvatus ja turvallinen perhe luovat vahvan pohjan elämälle.

Jokaisen suomalaisen on voitava liikkua sekä harjoittaa ammattiaan ja yrittää vapaasti sekä turvallisesti ilman erityissuojelua.

Kansallisen turvallisuuden kivijalka on uskottava puolustus. Tämän kivijalan ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi meillä on oltava rohkeutta auttaa muita ja ottaa tarvittaessa apua vastaan – jopa sotilaallisen liittoutumisen kautta.

 2.) Sivistys ja kasvatus

”Sivistys on pienen kansan elinehto.” Sivistys on kasvatuksen ja koulutuksen kautta omaksuttua tietoa, henkistä kehittyneisyyttä ja avarakatseisuutta. Se on menestyvän yhteiskunnan perusta.

Vastuu lasten kasvattamisesta on ensisijaisesti kodilla. Tämä vastuu on jakamaton. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ammattilaisten tehtävänä on tukea vanhempia tässä tärkeässä työssä. Kolmannen sektorin toiminnan turvaamisella parannetaan lasten harrastusmahdollisuuksia ja hyvinvointia, kansalaisten osallistamista sekä yhteisöllisyyden lisääntymistä.

3.) Reipas yrittäminen

Sivistystä ja osaamista hyödynnetään työnteossa. Opiskelun ja työnteon on oltava palkitsevaa ja yrittämisen houkuttelevaa – kaikissa olosuhteissa. Ilman yrityksiä ei ole mitään.

Yhteiskunnan on poistettava tekijät, jotka kannustavat passiivisuuteen iloisen ahkeruuden kustannuksella. Hyvinvointiyhteiskunnasta ei jää edes rippeitä, jos kannustamme ahkeruuden sijaan passiivisuuteen.

Reipas yrittäminen on ennen kaikkea asenne. Ei tarvitse omistaa yritystä ollakseen yrittäjä. Yrittämättä ei elämässä pärjää. Miksi pitäisi?

 

Muihin ajatuksiini ja kirjoituksiini pääset tutustumaan täältä.