Visio

Visioni on, että Tampere pysyy sellaisena, kuin se on aina ollut: edistyksellisenä, uudistuvana ja kansainvälisenä. Tampere perustettiin 1779 edelläkävijäksi, ja sellaisena se on pysynyt.

Jos haluamme säilyttää hyvinvointimme ja ennen kaikkea sen rahoituksen, meidän on onnistuttava vähintään kahdessa asiassa kaupunkina ja alueellisena ekosysteeminä: kansainvälisessä omistautumisessa sekä uuden teknologian hyödyntämisessä Euroopan kärkikaupunkien joukossa.”

Kuvaa klikkaamalla voit kuunnella laajemman taustoituksen visiooni.