Yliopistolakia uudistettiin viisi vuotta sitten ja ammattikorkeakoululakia vastikään, mutta korkeakoulukenttä on edelleen myllerryksessä. Vaikka korkeakoulujen duaalimallia ei purettaisi, pitäisi lainsäädännöllä mahdollistaa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhdistyminen ja luoda näin edellytyksiä suomalaisen korkeakoulutuksen kehittämiselle. Vähintään sillä tulisi pyrkiä korkeasti koulutettujen työttömyyden vähentämiseen.

Jokaisella oppilaitoksella on oma profiilinsa ja vahvuutensa. Yhteistyössä onkin lähdettävä siitä, miten yliopistot ja ammattikorkeakoulut voisivat hyödyntää toistensa vahvuuksia. Tampere3-hanke on tällä saralla uudistuksen edelläkävijä. Jos hanke onnistuu huomioimaan yhteiskunnan ja alueen muuttuvat tarpeet, Tampereen malli on syytä omaksua koko valtakunnan korkeakoulukenttään.

On välttämätöntä, että uudistus toteutetaan työelämälähtöisesti. Kandidaatintutkinto ei ole saanut sellaista roolia työmarkkinoilla kuin on toivottu. Jako käytännön työtehtäviin tähtäävään alempaan tutkintoon ja akateemiselle polulle suuntaavaan ylempään tutkintoon on perusteltu esimerkiksi tekniikan, sosiaalitieteiden, hoitotieteen ja kauppatieteiden aloilla. Insinöörikoulutuksessa tämänkaltainen polku on käytännössä jo olemassa. Suurin haaste onkin, miten toteuttaa yhteistyö kunkin alan erityistarpeet ja -olosuhteet huomioiden.

Korkea koulutustaso pitää edelleen nähdä Suomen vahvuutena. Vaikka meidän on panostettava korkeatasoiseen tutkimukseen, opintojen on ensisijaisesti annettava pohja työ- ja yrityselämässä toimimiselle. Tutkimus- ja innovaatiotoiminta on nostanut meidät perinteisesti maailmankartalle, mutta meillä ei ole jatkossakaan resursseja palkata maailmalta suurta määrää huippututkijoita ja nousta näin kansainvälisten huippuyliopistojen rinnalle. Mielestäni riittää, että onnistumme tuottamaan niihin tutkijoita ja edustamme itse huippua kapeilla sektoreilla.


Aleksi JÄNTTI

Olen pitkälle kaljuuntunut yhteiskunnan moniottelija - ja ehdolla kevään kuntavaaleissa Tampereella. Minusta tuli koululainen vuonna 1981, ansiotyöläinen 1989, aviomies 1995, isä 1997, upseeri 1999 ja osa-aikapoliitikko 2005. Täyspäiväisenä poliitikkona, apulaispormestarina Tampereella, olen ollut vuodesta 2017. Työkokemus sekä julkisella sektorilla että elinkeinoelämässä auttaa suhteuttamaan asioita. Valmistuttuani maanpuolustuskorkeakoulusta upseeriksi työskentelin ensin virkamiehenä puolustusvoimissa. Sen jälkeen toimin yrittäjänä ja työllistäjänä. Myöhemmin yhteyspäällikkönä Suomalaisessa Barona-konsernissa ja pendelöin työpaikalle Tampereelta Helsinkiin. Kansainvälistä työkokemusta minulla on kriisinhallintatehtävistä Kosovosta. Kolmannen sektorin osaamiseni on syntynyt ensin jääkiekon parissa juniorimaalivahtien valmentajana KooVeessa ja Ilveksessä sekä myöhemmin Tampereen Voimistelijoiden puheenjohtajana. Unohtaa ei sovi myöskään vuonna 2007 alkanutta aktiivisuutta kokoomusyhdistysten hallituksissa. Tällä hetkellä toimin Pirkanmaan Kokoomuksen puheenjohtajana. Olen myös Kokoomuksen puoluehallituksen jäsen. Minulla on kolme lasta. Vanhin poikani syntyi vuonna 1997, tytär 1998 ja kuopus 2010. Silmää räpäyttämättä uskallan väittää tietäväni, millaista elämää neljäs sektori elää. Yksin saan aikaan kovin vähän, mutta porukalla häkellyttävän paljon.