Meillä on tilaisuus, johon on tartuttava. Suomeen on suunnitteilla peräti 150 miljardin euron edestä investointeja eli likimain valtion velan verran. Todella paljon siis.

Ulkomaisten investoijien silmissä vahvuuksinamme ovat talouden rakenne ja kasvunäkymät sekä poliittinen ja oikeudellinen vakaus.

Suomi tunnetaan korkean teknologian ja innovaatioiden maana, jolla on vahvaa osaamista esimerkiksi energia- ja ympäristöaloilla. Olemme yksi maailman vakaimmista ja turvallisimmista demokratioista, meillä on korkealaatuinen infrastruktuuri ja koulutusjärjestelmä, toimiva julkinen hallinto, vähän korruptiota ja hyvä ihmisoikeustilanne. Olemme sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä ja ilmastotavoitteita.

Olemme osa EU:n sisämarkkinoita ja meillä on hyvät kauppasuhteet Pohjois-Eurooppaan. EU-lainsäädäntö luo ennustettavuutta ja luottamusta.

Sähkö on Suomessa suhteellisen edullista. Olemme kohta sähköomavaraisia ja meillä on mahdollisuus nousta puhtaan energian edelläkävijäksi.

Hiilineutraaliuden maailmanlaajuinen saavuttaminen vaatii teknologisia läpimurtoja, joiden edistämiseen Suomella on hyvät mahdollisuudet. Juuri puhtaassa energiassa piilee keskeisin salaisuus investointien saamiselle.

Suomella ei ole resursseja kilpailla investointiavustuksissa esimerkiksi Saksan kanssa. Energian hinnassa ja puhtaudessa olemme sen sijaan jo karkumatkalla. Sähkön tuotanto pitää kuitenkin moninkertaistaa, jotta vetytalouden tuomat mahdollisuudet realisoituisivat.

Vetytaloudella tarkoitetaan energian siirtämisen ja varastoinnin tapaa, jossa vetyä käytetään polttoaineena. Se ei tuota päästöjä palaessaan. Vetyä voidaan valmistaa vedestä sähköllä. Jotta vety olisi hiilineutraalia, valmistukseen käytettävä sähkö on tuotettava puhtailla energialähteillä.

Tuuli- ja aurinkovoima muodostavat leijonanosan ripeästi toteutuvista puhtaan sähköntuotannon investoinneistamme. Sääriippuvaisen tuotannon lisääntyessä ydinvoiman merkitys korostuu. Tarvitsemme pieniä ydinreaktoreita. Hallitus onkin panostanut säteilyturvakeskuksen henkilöstöön pienydinvoimaan liittyvän sääntelyn käynnistämiseksi.

Investointikilpailussa meidän on kellistettävä muut Pohjoismaat lupaprosessien sujuvuudessa ja nopeudessa. Pienen kansan voima on sivistyksen lisäksi ketteryydessä ja sopeutumiskyvyssä.

Korkeimman hallinto-oikeuden antama myönteinen päätös Taysin lisärakentamisen poikkeamislupa-asiassa osoitti, että toisin kuin pysäköinninvalvonnassa lainsäädäntö mahdollistaa jo nyt järjenkäytön keskeisissä maankäytön hankkeissa. Silti hallituksen tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa uusien investointien lupaprosesseja. 

Prosessien hitaus ja lupaviranomaisten sekavat tulkinnat ovat jopa estäneet joidenkin investointien toteutumisen. Tavoitteena on tehdä investointien lupaprosessien sujuvuudesta Suomen keskeinen kilpailuetu. Prosesseille sekä niitä koskevien valitusten käsittelyille tullaan määrittelemään maksimikäsittelyajat. 

Eri viranomaistoiminnot kootaan yhdelle toimijalle, ja yhden luukun mallilla pyritään tulevaisuudessa poistamaan eri viranomaistahojen väliset katkokset. Samalla karsitaan ylimääräiset valitukset. Näsisaaren vesilupahakemuksen ennakkoneuvottelumenettely oli kohtuullisen onnistunut esimerkki tämäntyyppisestä toimintavasta.

Jos Suomi onnistuu nousemaan puhtaan energian suurvallaksi, täällä tuotettua uutta teknologiaa viedään maailmalle. Globaali vaikuttavuutemme ilmaston ja ympäristön hyväksi kasvaa paljon kokoamme suuremmaksi.

Samalla luodaan työtä ja yritystoimintaa, jotka ovat hyvinvointimme kivijalka, sekä edellytykset hoitaa se pahuksen velka.

Julkaistu Aamulehdessä 30.10.2023

Kategoriat: Ei kategoriaa

Aleksi JÄNTTI

Olen pitkälle kaljuuntunut yhteiskunnan moniottelija - ja ehdolla kevään kuntavaaleissa Tampereella. Minusta tuli koululainen vuonna 1981, ansiotyöläinen 1989, aviomies 1995, isä 1997, upseeri 1999 ja osa-aikapoliitikko 2005. Täyspäiväisenä poliitikkona, apulaispormestarina Tampereella, olen ollut vuodesta 2017. Työkokemus sekä julkisella sektorilla että elinkeinoelämässä auttaa suhteuttamaan asioita. Valmistuttuani maanpuolustuskorkeakoulusta upseeriksi työskentelin ensin virkamiehenä puolustusvoimissa. Sen jälkeen toimin yrittäjänä ja työllistäjänä. Myöhemmin yhteyspäällikkönä Suomalaisessa Barona-konsernissa ja pendelöin työpaikalle Tampereelta Helsinkiin. Kansainvälistä työkokemusta minulla on kriisinhallintatehtävistä Kosovosta. Kolmannen sektorin osaamiseni on syntynyt ensin jääkiekon parissa juniorimaalivahtien valmentajana KooVeessa ja Ilveksessä sekä myöhemmin Tampereen Voimistelijoiden puheenjohtajana. Unohtaa ei sovi myöskään vuonna 2007 alkanutta aktiivisuutta kokoomusyhdistysten hallituksissa. Tällä hetkellä toimin Pirkanmaan Kokoomuksen puheenjohtajana. Olen myös Kokoomuksen puoluehallituksen jäsen. Minulla on kolme lasta. Vanhin poikani syntyi vuonna 1997, tytär 1998 ja kuopus 2010. Silmää räpäyttämättä uskallan väittää tietäväni, millaista elämää neljäs sektori elää. Yksin saan aikaan kovin vähän, mutta porukalla häkellyttävän paljon.